Međunarodni sajam turizma, Novi Sad

Promosapiens Novosti

50. Međunarodni sajam turizma ove godine održao se u Novom Sadu 5. – 7. listopada. Sajam se održava u sklopu međunarodnih sajmova LORIST s tradicijom od već pola stoljeća, a ovogodišnje izdanje posebno je posvećeno receptivnom turizmu.

promosapiens-medjunarodni-sajam-turizma-4Na sajmu su sudjelovali djelatnici iz različitih područja turizma, a ovogodišnji program bio je fokusiran na podizanje atraktivnosti turističke ponude i usklađivanje usluga sa zahtjevima suvremenog načina života.

U sklopu turističkog programa sajma 5. listopada Josipa Brkić iz Promosapiensa održala je predavanje pod nazivom “Branding turističke destinacije”. Predavanje interaktivnog tipa zainteresiralo je slušatelje temama vezanima uz branding strategije i važnost storytellinga u kreiranju identiteta turističkih destinacija.

Tijekom predavanja, Josipa je interaktivnim pristupom sudionike dodatno angažirala u temi te im još podrobnije dočarala doživljaj brandova od strane potrošača, kao i prepoznavanje njihovih želja i potreba i razlikovanje različitih faza u procesu putovanja – od kojih je najduža faza sanjarenja. Približila je sudionicima određene teorije potrošačke psihologije koje danas imaju veliku ulogu u svim područjima marketinga, pa tako i u turizmu.

Sveukupni dojmovi odlični su s obje strane i drago nam je što smo imali priliku svojim iskustvima i znanjem pridonijeti dugogodišnjoj tradiciji ovog Sajma.

Specijalist za bihevioralni marketing, Google Growth Engine ambasador za Adria regiju te osnivač i direktor Promosapiensa. Dalibor je i redoviti predavač na regionalnim i međunarodnim konferencijama: Shopper Brain (Nizozemska), Dubai Lynx (UAE), Euroshop (Germany), Family Thinking Marketing Forum (Poland), Branding Conference (BiH), MEKST (Srbija), HOW Festival (Hrvatska) i mnogim drugima… Njegova predavanja s praktičnim primjerima bihevioralnog marketinga redovito su među najbolje ocijenjenim predavanjima od strane publike.