Može li branding kampanja uspjeti bez TV reklame?

Dalibor Šumiga Bihevioralni marketing/Neuromarketing, Marketing

Digital ili TV? Što donosi veći benefit brendovima? Svatko ima svoje argumente, ali još nisam čuo da je itko pokušao napraviti digitalnu kampanju u trajanju i za budžet koji se standardno ulaže u TV kampanju…..

Možda ovisi o industriji, možda ovisi o sezonalnosti, možda ovisi o demografiji, ali sve je “možda” dok se ne napravi direktna usporedba.

Nažalost, ni mi nismo uspjeli uvjeriti naše klijente da naprave taj eksperiment pa smo radili najbliže tome što možemo.

Evo nekih saznanja iz naših istraživanja….

POMAŽE LI TV KOD BRAND AWARENESSA INTERNET KORISNIKA?

Ako znamo sljedeće:

  • Većina publike koja ima kupovnu moć posjeduje pametni telefon
  • Većina publike koja posjeduje pametni telefon je sklona multiscreeningu (u isto vrijeme je aktivna na više uređaja)
  • Većina publike ima Facebook profil

Možemo li izmjeriti koliko TV reklama utječe na brand recall Facebook korisnika (brand recall = postotak osoba koje se sjećaju brenda 48 sati nakon što su bile izložene oglasu)? Mi smo proveli sljedeći eksperiment:

Branding kampanja u kojoj je:

  • 10 dana aktivno samo TV oglašavanje
  • 10 dana aktivno TV i Facebook oglašavanje (isti video sadržaj na oba kanala)
  • 10 dana aktivno samo Facebook oglašavanje

Rezultati ovog eksperimenta su pokazali da TV oglašavanje nije utjecalo na brand recall Facebook korisnika.

Paralelno smo pratili i hoće li se povećati i broj pretraga brenda na Googleu, ali ni Google nije pokazao utjecaj TV oglašavanja.

Da, ovo je samo jedna kampanja, samo jedan brend, samo jedna industrija i svakako je potrebno napraviti više eksperimenata, ali i ovi rezultati daju razlog da se kvalitetnije analizira utjecaj pojedinog kanala komunikacije.

Ali ovo nije jedini eksperiment koji smo proveli u zadnjih godinu dana…

MOŽE LI DIGITALNA BRANDING KAMPANJA POVEĆATI PRODAJU?

Sredinom prošle godine napravili smo eksperiment za kompaniju JUB i njihov brend Jupol.

Jedna od ključnih odlika Jupol boja jest da su primjenjive na različite površine pa smo taj benefit komunicirali serijom digitalnih oglasa na drugačiji način. Glavni punchline bio nam je da “Jupol pokriva sve.”

Kampanja je imala 10 puta manji budžet nego standardna TV kampanja, proizvod nije bio na akciji i nije bilo posebnih aktivnosti u trade marketingu.

Unatoč tome, kampanja je količinski povećala prodaju za 18% u odnosu na period prošle godine kad su bili aktivni TV, radio i print.

Vjerujem da postoje primjeri odličnih TV kampanja koje su polučile fantastične rezultate i zato, prije nego donesemo konačni sud koji kanal trenutno donosi najveći ROI, red je da testiramo oba kanala s identičnim budžetima.