“Ono kad…” (Prolife)

Promosapiens Case Study

Pozadina projekta:
Najbitnija indikacija proizvoda je proljev, ali taj pojam se ne smije koristiti.

Mehanika:
Ljudsko lice ima gotovo hipnotički učinak na pažnju korisnika. Za krovnu komunikaciju je kreiran copy na temelju komunikacije koju realno koristi ciljna skupina u ovakvim situacijama.
Marketinške kampanje u farmaceutskoj industriji vrlo često su sterilne i jednoobrazne. Odmakom od klasične komunikacije “uzrok boli – rješenje” aktiviramo tzv. “von Restorff efekt” koji potiče veću pamtljivost poruke koja se ističe u odnosu na druge.

POŠALJITE UPIT

Prikaži više (14)