Campaign Success Predictor Promosapiens

Predvidite uspjeh svojih digitalnih kampanja uz Campaign Success Predictor

Promosapiens Novosti, Uncategorized @hr

Na temelju tisuća istraživanja koja je proveo Promosapiens i kolege iz cijelog svijeta, koristeći višestruke parametre, osmislili smo alat za predviđanje uspjeha željene digitalne kampanje – “Campaign Success Predictor”.

Alat izračunava prosječni postotak mogućnosti da se utrošeni budžet vrati i ostvari željeni cilj, a za izradu prognoza uzima u obzir i koristi više parametara poput trajanja digitalne kampanje, industriju, udio tržišta, razliku u cijeni od konkurencije te kanale na kojima bi se kampanja prikazivala.

No, ono što ga zapravo čini posebnim jest uzimanje u obzir i mikro faktora poput CTR-a za industriju, stopa konverzija za industriju, doseg za industriju te očekivani pad BDP-a, a svi ovi dodatni faktori pridonose još preciznijim rezultatima za korisnike.

Campaign Success Predictor Promosapiens

Korištenje Campaign Success Predictor-a ne zahtijeva nikakvo posebno znanje, dovoljno je znati osnovne podatke o organizaciji i željenoj kampanji koje je potrebno unijeti u kratki formular. Sam izračun vjerojatnosti uspjeha kampanje dolazi korisniku na email kako bi mogao koristiti dobivena saznanja za procjenu mogućnosti željenih digitalnih kampanja.

Campaign Success Predictor Promosapiens

Campaign Success Predictor Promosapiens

Ako želite isprobati kako radi Campaign Success Predictor i kakve su mogućnosti vaših željenih kampanja, potražite ga na poveznici: shorturl.at/nBGR1.