Medicinske usluge

Analiza pozicioniranja skupe, kompleksne i specifične usluge

Ulazak na novo tržište nije samo logistički izazov već i perceptivni. 

Koje kulturološke značajke mogu utjecati na uspjeh projekta? Razumiju li potencijalni korisnici usluge razliku između vrhunske i prosječne usluge? Koliko smatraju da vrijedi ta usluga i kada mogu očekivati prve rezultate?

Na ta i još mnoga druga pitanja dali smo odgovor za respektabilnog klijenta iz područja zdravstvene skrbi koji širi svoje poslovanje izvan matične drzave.