Bankarstvo

Testiranje TV reklame

Klijent lansira novi proizvod koji prezentira kroz TVC i  želi saznati:

  • Izaziva li reklama pozitivnu reakciju kod ciljne skupine
  • Izaziva li reklama jaču pozitivnu reakciju od reklame konkurenta
  • Kako stoji reklama u odnosu na popularne brendove iz drugih industrija kada je u pitanju mjerenje podsvjesne motivacije
  • Kvalitativnu analizu kroz kadrove reklame
  • Prepoznaje li ciljana publika da se radi o reklami konkretnog branda
  • Je li publika zapamtila ključnu poruku na kraju reklame

Alati koje smo koristili:

  • EEG (Electroencephalogram)
  • Eye tracking
  • GSR (Galvanic Skin Response)
  • Brand recall test