Beauty industrija

Testiranje dizajna letka

Klijent želi testirati novi i stari dizajn letka te napraviti usporedbu dizajna i saznati:

 • Utjecaj nove naslovne stranice na namjeru kupnje
 • Utjecaj logotipa i vizualnog oblikovanja na percepciju povoljnosti ponude u
  odnosu na stranicu s istim proizvodima bez tih elemenata
 • Utjecaj na percepciju povoljnosti i širine izbora
 • Percepciju povoljnosti proizvoda
 • Indeks utjecaja pojedine stranice na emociju 
 • Recall na pojedine elemente iz letka

Alati koje smo koristili:

 • EEG (Electroencephalogram)
 • Eye tracking
 • Ekspicitni upitnik