FMCG

Testiranje novog okusa mliječnog namaza

Klijent želi lansirati novi okus već poznatog branda hrane i saznati:

  • Koja je podsvjesna motivacija okusa
  • Koja je emotivna reakcija na okus
  • Komparaciju svih prezentiranih uzoraka testiranih na dva tržišta

 

Alati koje smo koristili:

  • EEG (Electroencephalogram)
  • Eye tracking