FMCG

Testiranje novog dizajna prehrambenog proizvoda

Klijent ima nedumicu oko novog dizajna pakiranja već poznatog prehrambenog proizvoda i želi saznati:

  • Koje dizajn pakiranja lanisrati na tržište
  • Koje pakiranje privlači najviše pozornosti u stvarnoj okolini
  • Koje pakiranje  najviše pobuđuje željenu emociju u izoliranim uvjetima
  • Komparaciju svih prezentiranih uzoraka
  • Namjeru kupnje svakog od prezentiranih pakiranja

Alati koje smo koristili:

  • EEG (Electroencephalogram)
  • Eye tracking