FMCG

Testiranje okusa novog pića na tržištu

Klijent lansira novo piće na tržište i želi saznati:

  • Koji okus najbolje pobuđuje željeni set emocija
  • Koliki je intenzitet emocije pri konzumaciji okusa
  • Općenitu percepciju okusa kod muškaraca i žena

Alati koje smo koristili:

  • EEG (Electroencephalogram)
  • GSR (Galvanic Skin Response)
  • ECG (Electrocardiography)
  • Eye tracking
  • Eksplicitni upitnik (Miss/Match)