FMCG

Testiranje sredstava za čišćenje

Klijent želi lansirati novi proizvod i miris te želi saznati: 

  • Koji od 4 testirana mirisa izaziva najpozitivniju reakciju
  • Koji od mirisa izaziva određenu željenu vizualizaciju
  • Koji je od 4 testirana mirisa rangiran najviše prema emotivnom rezultatu
  • Komparaciju sva 4 testirana mirisa na emotivnoj skali

Alati koje smo koristili:

  • EEG (Electroencephalogram)
  • Eye tracking
  • GSR (Galvanic Skin Response)
  • Scent provoked visual moodboard