Sales Monitor

Kako pratite prodaju svojih proizvoda, prodaju u pojedinoj prodavaonici i općenito?

Ako prodaja određenih proizvoda ide bolje ili lošije, znate li razlog?

Puno različitih čimbenika utječe na prodaju, a među najvažnijima su izloženost proizvoda kupcu i dostupnost na polici.

Najbolji uvid u tijek prodaje i sve što utječe na istu imali bismo kad bismo je pratili na licu mjesta i uz to bilježili podatke u svakom trenutku. Zato postoji set aplikacija kojima možemo pratiti sve čimbenike koji utječu na prodaju Vaših proizvoda u bilo kojem trenutku.

Pratite prodaju u realnom vremenu i reagirajte na vrijeme.

Aplikacijama za praćenje prodaje imamo uvid u sljedeće:

  • Fotografije pojedinih polica i rasporeda proizvoda na istima
  • Promjene stanja polica
  • Informacije kada je određeni proizvod nedostupan na polici i kada su zalihe ponovno popunjene
  • Retroaktivni uvid u tijek prodaje proizvoda po policama

Svi podaci su cijelo vrijeme dostupni u samoj aplikaciji preko koje možemo komunicirati i razmjenjivati podatke sa zaposlenicima i suradnicima te imati kontinuiran pregled poslovanja.

Putem dobivenih podataka možemo pravovremeno reagirati na okolnosti koje mogu negativno utjecati na prodaju te saznati kako na najbolji način pozicionirati proizvod za što uspješniju prodaju.


Imate pitanja?
KONTAKTIRAJTE NAS
ili nazovite +385 91 293 55 55