Politika kvalitete

Osnovna djelatnost tvrtke Promosapiens d.o.o. je pružanje marketinških usluga, istraživanje tržišta, savjetovanje i izrada web stranica.

Vrhunska kvaliteta usluga koje nudimo i realiziramo predstavljaju temeljnu vrijednost na kojoj gradimo svoju konkurentnost i trajno poboljšavanje uspješnosti našeg poslovnog sustava koji se reflektira i kroz uspješno poslovanje naših klijenata.

Kako bismo trajno održavali zadovoljstvo naših klijenata te privukli interes novih, obvezujemo se da ćemo:

  • pratiti svjetske trendove, prepoznavati njihove potencijale u našem okruženju i nastojati ih učinkovito primijeniti na tržištu
  • trajno analizirati postojeće i identificirati buduće potrebe klijenata u našem području djelatnosti
  • razvijati, nuditi i pružati unikatna i optimalna rješenja koja zadovoljavaju očekivanja korisnika kao i njihovih kupaca
  • sagledavati, analizirati i upravljati poslovnim rizicima i nastojati u njima prepoznati prilike za nove iskorake prema poboljšanjima
  • planirati i provoditi usavršavanje vlastitih ljudskih resursa u svim segmentima organizacije, te ih prikladnim mjerama motivirati za kvalitetno izvršenje posla
  • razvijati i njegovati uzajamno korisne odnose sa svim zainteresiranim stranama
  • neprekidno poboljšavati djelotvornost procesa i sustava upravljanja kvalitetom temeljenog na zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2015
  • postavljati si realne, mjerljive i ostvarive ciljeve.

Dužnost i obveza svih zaposlenih je prihvaćanje politike kvalitete kao trajnog načela u vlastitom djelovanju.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015